Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Het schoolbeleid van onze school wordt mede vastgesteld door de MR. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. De MR van onze school bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. 

Zaken waarover de MR zich uitspreekt zijn onder andere: begroting, schoolplan, beleidsvoornemens, schoolgids, ouderbijdrage, pesten, communicatie, ouderbetrokkenheid, arbozorg en veiligheid.

 

De vergaderingen van de MR zijn, in principe, altijd openbaar. De data voor de vergaderingen van schooljaar 2023-2024 zijn:

04 oktober 2023

27 november 2023

06 februari 2024

28 maart 2024

24 april 2024

24 juni 2024

 

 

Mocht u een vergadering willen bijwonen als toehoorder, weet dan dat u van harte welkom bent. U kunt de MR dan een mail sturen via het emailadres: mr.dediamant@kerobei.nl.

 

De MR van onze school bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. 

Voorzitter:                

Nicole van Gerven (ouder)

Secretaris:                

Els Geenen (personeel)

Leden:                          

Lotte Hendriks (ouder)

Koen Keunen (ouder)

Diana Leeuwerik (personeel)

Chantal Jaspers (personeel)