Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Het schoolbeleid van onze school wordt mede vastgesteld door de MR. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. De MR van onze school bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. 

Zaken waarover de MR zich uitspreekt zijn onder andere: begroting, schoolplan, beleidsvoornemens, schoolgids, ouderbijdrage, pesten, communicatie, ouderbetrokkenheid, arbozorg en veiligheid.

 

De vergaderingen van de MR zijn, in principe, altijd openbaar. De data voor de vergaderingen van schooljaar 2022-2023 zijn:

05 oktober 2022

14 november 2022

08 februari 2023

21 maart 2023

17 april 2023

15 juni 2023

 

 

Mocht u een vergadering willen bijwonen als toehoorder, weet dan dat u van harte welkom bent. U kunt de MR dan een mail sturen via het emailadres: mr.dediamant@kerobei.nl.

 

De MR van onze school bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. 

Voorzitter:                

Nicole van Gerven (ouder)

Secretaris:                

Els Geenen (personeel)

Leden:                          

Dirkje Oortwijn (ouder)

Koen Keunen (ouder)

Diana Leeuwerik (personeel)

Chantal Jaspers (personeel)