Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Het schoolplan 2015-2019

Een jaarplan is logischerwijze een uitwerking van het meerjaren schoolplan waarin de koers voor 4 jaren is uitgezet. Een meerjaren schoolplan is weer gebaseerd op het strategisch beleidsplan van Kerobei. Vanwege de bijzondere situatie dat De Diamant een fusieschool is per 01-08-2017, en omdat Kerobei een nieuw strategisch beleidsplan aan het ontwerpen is voor de periode 2018-2022, is ervoor gekozen om volgend jaar een meerjaren schoolplan te maken dat aansluit op het strategisch beleidsplan van Kerobei. Daarmee wordt dan weer de cyclus gevolgd die aansluit bij strategische ontwikkelingen.

Voor komend schooljaar is er een jaarplan 2018-2019 geschreven. Bij start schooljaar zal hier een activiteitenplan aan toegevoegd worden. Na bespreking van dit jaarplan in de medezeggenschapsraad zal aan zowel de personeelsgeleding als de ouderschapsgeleding van de medezeggenschapsraad instemming gevraagd worden.

 

Klik hier voor het jaarplan 2018-2019.