Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Bestuursinformatie

BESTUURSINFORMATIE SCHOOLGIDS 2019 - 2020

 

Samenstelling College van Bestuur:

Dhr. H. Soentjens, voorzitter

Dhr. H. Hovens, lid

 

Samenstelling Raad van Toezicht:

Dhr. H. Brauer, voorzitter

Dhr. H. Palmen, vice-voorzitter

Dhr. J. Beckers, lid Dhr. S. Canjels, lid

Dhr. H. Jacobs, lid

Dhr. J.H. de Wit, lid

 

Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):

Voorzitter: Dhr. Chr. Eulenpesch ouder

Vice-voorzitter/secretaris: Dhr. B. Klerken leerkracht

Leden: Dhr. W. Bosch ouder

Mevr. J. van Heugten leerkracht

Dhr. M. Lenders leerkracht

Mevr. J. Meems orthopedagoog

Dhr. P. Schreurs ouder

Mw. V. Quicken leerkracht

2 vacatures ouders

 

Vertrouwenspersonen Kerobei:

Dhr. B.J.M. Woltering T 06- 53840383 benwoltering@ziggo.nl

GGD Limburg-Noord T 088-1191307 m.klaassen@vrln.nl

 

Klachtencommissie Kerobei:

Mevr. I. Segers

Mevr. M. Peeters

info@kerobei.nl  

Kerobei is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, die in stand wordt gehouden door Onderwijsgeschillen:

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Telefoon: 030 - 2809590

Bezoekadres:

Gebouw “Woudstede”

Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

 

Integriteitscommissie Kerobei (n.a.v. klokkenluidersregeling)

Voorzitter: vacature

Lid namens GMR: M. Mertens

Lid namens bevoegd gezag: F. Heldens

 

(Ongevallen)verzekering

Voor alle leerlingen is er door het schoolbestuur een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De dekking van deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren, stage(werkzaamheden) en evenementen in schoolverband. Het rechtstreeks komen naar en het gaan van alle genoemde schoolactiviteiten is ook verzekerd op deze polis. Het betreft hier een ongevallenverzekering waarbij er onder bepaalde voorwaarden een bedrag uitgekeerd wordt bij blijvende invaliditeit of overlijden. Een gebeurtenis die tot een uitkering kan leiden moet zo snel als mogelijk bij de onderwijsinstelling gemeld worden. Het betreft hier geen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Een AVP dient door de ouders/verzorgers zelf afgesloten te worden. Bij inschrijving dienen ouders te verklaren dat het aansprakelijkheidsrisico ook daadwerkelijk verzekerd is. Mocht uw kind met een motorvoertuig naar school komen dan moet de houder van het kenteken of het voertuig hiervoor zelf een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WAM) afsluiten.