Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Oriëntatie - aanmelden nieuwe leerlingen

Voor  kinderen die komend schooljaar 4 jaar worden er een centrale  aanmeldingsprocedure voor de twee basisscholen in Baarlo. Vanwege de corona crisis en alle bijbehorende richtlijnen zal deze procedure er anders uitzien dan voorgaande jaren. De informatieavond zal online te volgen zijn. Tijdens deze online bijeenkomst krijgt u informatie over onze school, de visie en het onderwijs. Wij willen u vragen zich aan te melden voor deze avond (via dit emailadres: moniek.vanaarssen@kerobei.nl) , zodat u een link ontvangt waarmee u de informatieavond kunt volgen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vindt de informatieavond op 1 of meerdere momenten plaats. 

16 maart 19.30 uur - 21. 00 uur                 Informatieavond bs. De Diamant

De inloopochtend kan helaas ook niet in de oorspronkelijke vorm doorgaan.Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of wilt u toch wat meer sfeer komen proeven, neem dan contact op met Moniek van Aarssen, voor het maken van een afspraak hiervoor (moniek.vanaarssen@kerobei.nl) 

Vervolgens kunnen ouders een voorlopige aanmelding doen. Met deze aanmelding geven ouders te kennen op welke school ze voornemens zijn hun kind te laten inschrijven. Ouders waarvan kinderen zijn aangemeld ontvangen, ongeveer 8 weken voordat het kind 4 jaar wordt, een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de teamleider onderbouw. Tijdens dit gesprek wordt de onderwijsbehoefte van het kind besproken. Bovendien vindt er een overdrachtsgesprek plaats met de leidsters van het KDV en/of PSZ. Op basis van de verkregen informatie uit kennismaking en overdracht wordt bekeken of er een specifieke begeleidings- of ondersteuningsvraag is en of De Diamant deze kan bieden.

Wanneer de aanmelding definitief is mogen kinderen vóór hun eerste echte schooldag al eens komen kennismaken met de groep en de leerkracht van De Diamant. Op vijf momenten voorafgaand aan de eerste schooldag mag het kind komen oefenen. De ervaring leert dat starten op de basisschool intensief is voor kinderen. Om die reden adviseren wij ouders dan ook dringend om het kind de eerste twee weken vanaf de eerste schooldag alleen de ochtenden te laten komen.

Aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar of via deze link te downloaden. Nieuwe leerlingen vanaf 4 jaar kunnen gedurende het hele schooljaar worden aangemeld. We vinden het van belang dat ouders een weloverwogen keuze maken en zich goed informeren en oriënteren over de mogelijkheden van onze school en die van andere scholen. U bent altijd van harte welkom om van tevoren een kijkje te nemen op school of een gesprek te voeren met de directeur van de school. U kunt hiervoor een afspraak maken met Moniek van Aarssen (moniek.vanaarssen@kerobei.nl)