Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Oriëntatie - aanmelden nieuwe leerlingen

Voor leerlingen die in het volgende schooljaar vier jaar worden is er een centrale aanmeldingsprocedure voor de twee basisscholen in Baarlo.

 

Informatiebijeenkomsten: 

14-01-2020          19.30 uur – 21.00 uur          Omnibus

16-01-2020          19.30 uur – 21.00 uur          De Diamant

 

Inloopochtend op beide scholen (hierbij zijn kinderen van harte welkom):

 24-01-2020          09.00 uur – 11.00 uur         

De aanmelding dient vervolgens voor 29-01-2020 kenbaar gemaakt te zijn aan de school naar keuze. 

In december ontvangen ouders hierover informatie. Vervolgens volgt de voorlopige aanmelding. Met deze aanmelding geven ouders te kennen op welke school ze voornemens zijn hun kind te laten inschrijven. Ouders waarvan kinderen zijn aangemeld ontvangen, ongeveer 8 weken voordat het kind 4 jaar wordt, een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de teamleider onderbouw. Tijdens dit gesprek wordt de onderwijsbehoefte van het kind besproken. Bovendien vindt er een overdrachtsgesprek plaats met de leidsters van het KDV en/of PSZ. Op basis van de verkregen informatie uit kennismaking en overdracht wordt bekeken of er een specifieke begeleidings- of ondersteuningsvraag is en of De Diamant deze kan bieden.

Wanneer de aanmelding definitief is mogen kinderen vóór hun eerste echte schooldag al eens komen kennismaken met de groep en de leerkracht van De Diamant. Op vijf momenten voorafgaand aan de eerste schooldag mag het kind komen oefenen. De ervaring leert dat starten op de basisschool intensief is voor kinderen. Om die reden adviseren wij ouders dan ook dringend om het kind de eerste twee weken vanaf de eerste schooldag alleen de ochtenden te laten komen.

Aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar of via deze link te downloaden. Nieuwe leerlingen vanaf 4 jaar kunnen gedurende het hele schooljaar worden aangemeld. We vinden het van belang dat ouders een weloverwogen keuze maken en zich goed informeren en oriënteren over de mogelijkheden van onze school en die van andere scholen. U bent altijd van harte welkom om van tevoren een kijkje te nemen op school of een gesprek te voeren met de directeur van de school. U kunt hiervoor een afspraak maken met Moniek van Aarssen (moniek.vanaarssen@kerobei.nl)