Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Algemeen

Kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig en mogen school niet verzuimen. De directeur van een school mag verlof geven als er sprake is van gewichtige omstandigheden zoals huwelijk, verhuizing, overlijden, e.d. 

Extra vrije dagen om eerder of langer op vakantie te kunnen gaan, worden niet als gewichtige omstandigheden aangemerkt.

Voor de duidelijkheid vindt u hier een uitgebreide richtlijn. 

 

Verlof aanvragen

Formulier buitengewoon verlof klik hier