Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Leerling- en oudertevredenheid

We vinden het belangrijk dat kinderen zich fijn voelen op De Diamant. Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar wij richten ons op veel meer dan dat. Leerlingen die zich bijvoorbeeld niet veilig, uitgedaagd of begrepen voelen, halen niet het beste uit zichzelf. En dus werken we elke dag vanuit onze pedagogische kernwaarden aan een veilige leeromgeving. We nemen jaarlijk de Sociale Veiligheidsmonitor van Venster af bij onze leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Hier vindt u de meest recente rapportage. 

We vinden het ook belangrijk om de tevredenheid van ouders in kaart te brengen zodat we weten wat we goed en wat beter kan. Hier vindt u de meest recente rapportage.