Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Ouders

Op De Diamant zijn ouders onze belangrijkste partners. Samen hebben we hetzelfde doel voor ogen: het welbevinden, de persoonlijke groei en ontwikkeling van ieder kind. Ouders kunnen altijd bij ons terecht met vragen of opmerkingen en wij zullen ouders actief betrekken bij ons onderwijs. Ouders zijn op vele manieren betrokken bij en actief in de school. Bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad of de ouderraad maar ook bij verschillende activiteiten.