Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Verkeersveiligheid

De Diamant is gehuisvest in 2 locaties hetgeen betekent dat zowel leerlingen als ouders bij het brengen en halen van de ene locatie naar de andere gaan. Dit zorgt voor een intensieve verkeersstroom. Veel kinderen komen te voet of met de fiets naar school. Daar zijn we heel blij mee. Soms is het niet anders te organiseren dan dat de kinderen met de auto naar school komen. Om de verkeersveiligheid zo optimaal mogelijk te maken, vragen we alle betrokken:

 • De snelheid aan te passen;
 • Alert te zijn op het correct parkeren in de parkeervakken;
 • Niet voor de ingangen van de locaties te parkeren.

De school geeft veel aandacht aan verkeersveiligheid. Er is een verkeerswerkgroep bestaande uit ouders en leerkrachten van beide basisscholen die zich bezig houden met de verkeersveiligheid rondom de beide scholen. Zij hebben periodiek contact met de beleidsmedewerker van de gemeente en zij organiseren het jaarlijks aanbod op het gebied van Verkeer. Hierbij kunt U denken aan:

 • verkeerslessen aan alle groepen;
 • projecten rond verkeer (ANWB-Streetwise, dodehoekspiegel bij een vrachtauto);
 • de opleiding voor het verkeersdiploma in groep 7;
 • aandacht voor school-thuisroutes, veilig oversteken en veilig gedrag van kinderen bij voor hen gevaarlijke situaties;

De leden van de verkeerswerkgroep zijn:

Ouders Omnibus:

 • Ivo Tiggelers
 • Raf Cox
 • Paul van de Ven

Ouders De Diamant

 • Dominique Tokaya
 • Jeannette Janssen
 • Patricia Coenen 

Er zijn drie voorkeursroutes opgesteld voor verkeer van de onderbouw naar de bovenbouw en vice versa voor de voetgangers, de fietsers en de auto’s. Door het volgen van deze routes kan iedereen zijn steentje bijdragen aan een veilige omgeving.