Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

LEERLINGENRAAD

Wij ziijn een school die functioneert als een democratische leer- en leefgemeenschap en geven leerlingen dus ook inspraak. Door het meedenken en meebeslissen leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen.Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen ze zich daar ook verantwoordelijker voor. Een van de manieren om de betrokkenheid te vergroten is met een leerlingenraad. Leerlingen leren ook dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet alleen zijn om hun eigen belangen te behartigen. Zo leren ze te om te denken vanuit de belangen van álle leerlingen: het algemeen belang. De leerlingenraad bestaat uit gekozen leerlingen uit de groepen 3 t/m 8, die hun eigen klas vertegenwoordigen en die samen nadenken over de ontwikkeling van de school. Aan het begin van het schooljaar hebben er verkiezingen plaatsgevonden.  

Er wordt steeds gekeken welke rol de leerlingen hierin kunnen vervullen en natuurlijk worden alle ideeën van de leerlingen van onze school ook besproken tijdens bijeenkomsten van de leerlingenraad.