Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Klachtenregeling

Kerobei is een organisatie die nadrukkelijk streeft naar kwaliteit en vernieuwing, waarbij veel ruimte wordt geboden aan professionals en de omgeving. Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te leveren en doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met ouders/verzorgers. Waar mensen werken kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of de communicatie faalt. Dat geldt ook voor het onderwijs op school en kan soms leiden tot een klacht. Een klacht dwingt ons weer eens kritisch naar processen te kijken en daar waar nodig te verbeteren. De klacht is in onze visie daarmee een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering. Het College van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid om klachten op een professionele en zorgvuldige wijze te behandelen. Daarom is er een Klachtenregeling

Klachten en signalen worden altijd eerst binnen school besproken. Ons streven is dat we er altijd samen uitkomen. U kunt altijd in gesprek gaan met de interne contactpersonen, die door het bestuur zijn aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van kinderen en ouders altijd serieus genomen worden. De interne contactpersonen van De Diamant zijn Jeannette van Heugten en Chantal Jaspers. Elke ouder en elk kind kan contact met hun opnemen als er problemen zijn. Het gesprek wordt altijd vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. 

Tijdens het gesprek zal bekeken worden op welke manier de problemen naar ieders tevredenheid opgelost kunnen worden. Soms is het goed om de klacht door te verwijzen naar de externe vertrouwenspersonen van Kerobei of naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De externe vertrouwenspersonen van Kerobei zijn:

 

Dhr. B.J.M. Woltering           T 06- 53840383                  benwoltering@ziggo.nl

GGD Limburg-Noord            T 088-1191307                   m.klaassen@vrln.nl