Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Gezinscoaches


De gezinscoach

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. In de gemeente Peel en Maas wordt jeugdhulp en ondersteuning geboden door gezinscoaches. Alle gezinscoaches van de gemeente Peel en Maas hebben veel ervaring in het begeleiden van jeugdigen en hun ouders bij opvoed- en opgroeivragen. Ook hebben zij een grote kennis over onder andere kinderen met een beperking, psychische problemen en gedragsstoornissen en gezinsproblematiek.

Werkwijze gezinscoach

Duidelijkheid en vertrouwen: dat zijn dé twee kenmerken die de gezinscoach in de samenwerking met u centraal stelt. Duidelijkheid houdt in dat de  gezinscoach u steeds precies vertelt wat hij of zij doet en waarom. De gezinscoach kan bij u langskomen, volgt hoe het gaat en is uw vaste contactpersoon.
De gezinscoach kijkt wat er al goed gaat in uw gezin en waar de krachten liggen. Ook gaat de aandacht uit naar de vraag of iemand uit uw omgeving een  bijdrage kan leveren aan de oplossing. U bepaalt samen met de gezinscoach wat de meest passende oplossing voor uw hulpvraag kan zijn. Eenvoudige opvoedvragen kunnen mogelijk telefonisch worden beantwoord.


Gezinscoaches in Baarlo

Wij, Mandy Leenders, Kim Sprunken, Monique van de Heuvel en Connie van Baalen zijn als gezinscoaches verbonden aan de dorpskern Baarlo. Dit maakt dat we nauwe contacten hebben met de verschillende voorzieningen voor kinderen in Baarlo, zoals basisscholen, de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en de huisartsen. Op verzoek sluiten wij aan bij gesprekken die tussen u en de verschillende voorzieningen plaatsvinden. Wij denken dan vrijblijvend met u mee.
Huisartsenpraktijk Baarlo. Eén keer per 2 weken op donderdagmiddag is een gezinscoach aanwezig in huisartsenpraktijk Baarlo. De precieze dagen, kunt u navragen bij de assistente van uw huisarts. Het is fijn om nauw samen te werken met de huisartsen in Baarlo zodat we voor u als ouders toegankelijker zijn. U kunt een afspraak maken met de assistente. Zij plant dan samen met u een gesprek bij ons in.


Vragen over jeugdhulp

Met vragen over jeugdhulp of onderwijs kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur vrij binnen lopen in het Huis van de Gemeente. Ook kunt u contact opnemen via 077 - 306 66 66 of via e-mail: jeugdenonderwijs@peelenmaas.nl