Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Het schoolbeleid van onze school wordt mede vastgesteld door de MR. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. De MR van onze school bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. 

Zaken waarover de MR zich uitspreekt zijn onder andere: begroting, schoolplan, beleidsvoornemens, schoolgids, ouderbijdrage, pesten, communicatie, ouderbetrokkenheid, arbozorg en veiligheid.

 

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar. De data voor de vergaderingen van dit schooljaar zijn:

06 september 2018

11 oktober 2018

15 november 2018

10 januari 2019

21 februari 2019

03 april 2019

14 mei 2019

19 juni 2019

 

Mocht u een vergadering willen bijwonen als toehoorder, weet dan dat u van harte welkom bent. U kunt de MR ook altijd een mail sturen via het emailadres: mr.dediamant@kerobei.nl.

 

De MR van onze school bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. 

Voorzitter:                

Dave van Soest (ouder)

Secretaris:                

Clementine van den Bongard (personeel)

Leden:                          

Christine van Heur (ouder)

Anneke van Lier (ouder)

Frank Jacobs (ouder)

Jeannette van Heugten (personeel)

Mariska Clabbers (personeel)

Monique Nabuurs (personeel)