Basisschool De Diamant - Baarlo
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Het schoolbeleid van onze school wordt mede vastgesteld door de MR. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. De MR van onze school bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. 

Zaken waarover de MR zich uitspreekt zijn onder andere: begroting, schoolplan, beleidsvoornemens, schoolgids, ouderbijdrage, pesten, communicatie, ouderbetrokkenheid, arbozorg en veiligheid.

 

De vergaderingen van de MR zijn, in principe, altijd openbaar. De data voor de vergaderingen van schooljaar 2019-2020 worden tijdens de eerste vergadering 12-09-2019 vastgesteld 

 

Mocht u een vergadering willen bijwonen als toehoorder, weet dan dat u van harte welkom bent. U kunt de MR dan een mail sturen via het emailadres: mr.dediamant@kerobei.nl.

 

De MR van onze school bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. 

Voorzitter:                

Dave van Soest (ouder)

Secretaris:                

Clementine van den Bongard (personeel)

Leden:                          

Dirkje Oortwijn (ouder)

Anneke van Lier (ouder)

Frank Jacobs (ouder)

Jeannette van Heugten (personeel)

Mariska Clabbers (personeel)

Monique Nabuurs (personeel)